Català  ·  Castellano  ·  English  ·  Français
Solrigol - Obra civil i edificació

Serveis

Pavimentació

Des dels inicis, el Grup Solrigol s'ha especialitzat en tot tipus d'urbanitzacions, desenvolupant dins d'aquestes qualsevol tipus de paviments.

 • Paviments continus de formigó remolinat, fratassat o imprès.
 • Col·locació de tot tipus de peces prefabricats: llambordí, vorada, rígola, lloses, panot.
 • Paviments de resines.
 • Paviments naturals: granit, pedra calcària, pedra Sant Vicenç.

Obra

La divisió d'obra del Grup Solrigol agrupa totes les funcions derivades de l'edificació.

 • Construcció d'edificis: des dels fonaments fins a la urbanització, passant per l'estructura, tancaments, enrajolats, paviments, instal·lacions, falsos sostres, pladur, cobertes, etc.
 • Construcció d'edificis públics: la completa construcció de qualsevol edificació d'ús públic: centres d'atenció primària, escoles, universitats, biblioteques, ajuntaments, etc.

Estructures

Des de la divisió d'estructures es realitzen tot tipus d'obres públiques de qualsevol envergadura, realitzant fonaments, alçats, aferrallat, tauler, col·locació de bigues, piles, gunitats, de:

 • Ponts
 • Viaductes
 • Túnels

Obres Hidràuliques

Aglutinem tot el conjunt d'obres relacionades amb el tractament de les aigües realitzant tota l'obra civil que comporta, com encofrats corbs i rectes, formigonat, ferrallat i muntatge d'instal·lacions a:

 • Depuradores
 • Potabilitzadores d'aigua
 • Dessalinitzadores
 • Canals d'aigua
 • Preses
 • Basses d'aigua

Obres Marítimes

Per la nostra situació geogràfica prop del mar i enganxats al port de Barcelona, un dels més grans del Mediterrani, ens hem especialitzat en diferents vessants:

 • Construcció de calaixos flotants
 • Construcció de murs emergents
 • Construcció de pantalans
 • Construcció d'espigons
 • Dragatges
 • Restauració de línies de costa
 • Emissaris